Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 8

Exodus

Return to Index

Chapter 9

1

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraon, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul Evreilor: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq. 

 

 


2

 

 Dacq nu vrei sq -l lawi sq plece, wi dacq -l mai oprewti, 

 

 


3

 

 iatq, mkna Domnului va fi peste turmele tale de pe ckmp; peste cai, peste mqgari, peste cqmile, peste boi wi peste oi; wi anume va fi o ciumq foarte mare. 

 

 


4

 

 Dar Domnul va face deosebire kntre turmele lui Israel wi turmele Egiptenilor, awa cq nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel.`` 

 

 


5

 

 Domnul a hotqrkt vremea, wi a zis: ,,Mkne, va face Domnul lucrul acesta kn yarq.`` 

 

 


6

 

 Wi Domnul a fqcut awa, chiar de a doua zi. Toate turmele Egiptenilor au perit, dar n`a perit nici o vitq din turmele copiilor lui Israel. 

 

 


7

 

 Faraon a trimes sq vadq ce se kntkmplase: wi iatq cq nici o vitq din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s`a kmpietrit, wi n`a lqsat pe popor sq plece. 

 

 


8

 

 Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron: ,,Umpleyi-vq mknile cu cenuwq din cuptor, wi Moise s`o arunce spre cer, subt ochii lui Faraon. 

 

 


9

 

 Ea se va preface kntr`o yqrknq, care va acoperi toatq yara Egiptului; wi va da nawtere, kn toatq yara Egiptului, pe oameni wi pe dobitoace, la niwte bube pricinuite de niwte bewici ferbinyi.`` 

 

 


10

 

 Ei au luat cenuwq din cuptor, wi s`au knfqyiwat knaintea lui Faraon; Moise a aruncat -o spre cer, wi ea a dat nawtere, pe oameni wi pe dobitoace, la niwte bube pricinuite de niwte bewici ferbinyi. 

 

 


11

 

 Vrqjitorii nu s`au putut arqta knaintea lui Moise, din pricina bubelor; cqci bubele erau pe vrqjitori, ca wi pe toyi Egiptenii.`` 

 

 


12

 

 Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, wi Faraon n`a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese Domnul lui Moise. 

 

 


13

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq-te dis de dimineayq, du-te knaintea lui Faraon, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul Evreilor: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq. 

 

 


14

 

 Fiindcq, de data aceasta, am sq trimet toate urgiile Mele kmpotriva inimii tale, kmpotriva slujitorilor tqi wi kmpotriva poporului tqu, ca sq wtii cq nimeni nu este ca Mine pe tot pqmkntul. 

 

 


15

 

 Dacq Mi-aw fi kntins mkna, wi te-aw fi lovit cu ciumq, pe tine wi pe poporul tqu, ai fi pierit de pe pqmknt. 

 

 


16

 

 Dar te-am lqsat sq rqmki kn picioare, ca sq vezi puterea Mea, wi Numele Meu sq fie vestit kn tot pqmkntul. 

 

 


17

 

 Dacq te mai ridici kmpotriva poporului Meu, wi dacq nu -l lawi sq plece, 

 

 


18

 

 iatq, mkne, la ceasul acesta, voi face sq batq o piatrq awa de mare, cum n`a mai fost kn Egipt, din ziua kntemeierii lui wi pknq azi. 

 

 


19

 

 Pune-yi dar la adqpost turmele wi tot ce ai pe ckmp. Piatra are sq batq pe toyi oamenii wi toate vitele de pe ckmp, cari nu vor fi intrat kn case; wi vor peri.`` 

 

 


20

 

 Aceia dintre slujitorii lui Faraon, cari s`au temut de Cuvkntul Domnului, wi-au adunat kn case robii wi turmele. 

 

 


21

 

 Dar cei ce nu wi-au pus la inimq Cuvkntul Domnului, wi-au lqsat robii wi turmele pe ckmp. 

 

 


22

 

 Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre cer; wi are sq batq piatra kn toatq yara Egiptului pe oameni, pe vite, wi pe toatq iarba de pe ckmp kn yara Egiptului!`` 

 

 


23

 

 Moise wi -a kntins toiagul spre cer; wi Domnul a trimes tunete wi piatrq, de cqdea foc pe pqmknt. Domnul a fqcut sq batq piatra peste yara Egiptului. 

 

 


24

 

 A bqtut piatra, wi focul se amesteca cu piatra; piatra era awa de mare knckt nu mai bqtuse piatrq ca aceea kn toatq yara Egiptului de cknd este el locuit de oameni. 

 

 


25

 

 Piatra a nimicit, kn toatq yara Egiptului, tot ce era pe ckmp, dela oameni pknq la dobitoace; piatra a nimicit wi toatq iarba de pe ckmp, wi a frknt toyi copacii de pe ckmp. 

 

 


26

 

 Numai kn yinutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n`a bqtut piatra, 

 

 


27

 

 Faraon a trimes sq cheme pe Moise wi pe Aaron, wi le -a zis: ,,De data aceasta, am pqcqtuit; Domnul are dreptate, iar eu wi poporul meu skntem vinovayi. 

 

 


28

 

 Rugayi-vq Domnului, ca sq nu mai fie tunete wi piatrq; wi vq voi lqsa sq plecayi, wi nu veyi mai fi opriyi.`` 

 

 


29

 

 Moise i -a zis: ,,Cknd voi ewi din cetate, voi ridica mknile spre Domnul, tunetele vor knceta wi nu va mai bate piatra, ca sq wtii cq al Domnului este pqmkntul! 

 

 


30

 

 Dar wtiu cq tu wi slujitorii tqi tot nu vq veyi teme de Domnul Dumnezeu.`` 

 

 


31

 

 Inul wi orzul se prqpqdiserq, pentrucq orzul tocmai dqduse kn spic, iar inul era kn floare; 

 

 


32

 

 grkul wi ovqzul nu se stricaserq, pentru cq erau tkrzii. 

 

 


33

 

 Moise a plecat dela Faraon, wi a ewit afarq din cetate; wi -a ridicat mknile spre Domnul, tunetele wi piatra au kncetat, wi n`a mai cqzut ploaia pe pqmknt. 

 

 


34

 

 Faraon, vqzknd cq ploaia, piatra wi tunetele kncetaserq, n`a contenit sq pqcqtuiascq wi wi -a kmpietrit inima, el wi slujitorii lui. 

 

 


35

 

 Lui Faraon i s`a kmpietrit inima wi n`a lqsat pe copiii lui Israel sq plece, dupq cum spusese Domnul prin Moise. 

 

 


Exodus 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: