Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 47

Genesis

Return to Index

Chapter 48

1

 

 Dupq aceea, au venit wi au spus lui Iosif: ,,Tatql tqu este bolnav.`` Wi Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai sqi, Manase wi Efraim. 

 

 


2

 

 Au dat de wtire lui Iacov, wi i-au spus: ,,Iatq cq fiul tqu Iosif vine la tine.`` Wi Israel wi -a adunat puterile, wi s`a awezat pe pat. 

 

 


3

 

 Iacov a zis lui Iosif: ,,Dumnezeul Cel Atotputernic mi S`a arqtat la Luz, kn yara Canaan, wi m`a binecuvkntat. 

 

 


4

 

 El mi -a zis: ,,Te voi face sq crewti, te voi knmulyi, wi voi face din tine o ceatq de popoare; voi da yara aceasta seminyei tale dupq tine, ca s`o stqpkneascq pentru totdeauna. 

 

 


5

 

 Acum, cei doi fii, cari yi s`au nqscut kn yara Egiptului, knainte de venirea mea la tine kn Egipt, vor fi ai mei; Efraim wi Manase vor fi ai mei, ca wi Ruben wi Simeon. 

 

 


6

 

 Dar copiii, pe cari i-ai nqscut dupq ei, vor fi ai tqi; ei vor purta numele frayilor lor kn partea lor de mowtenire. 

 

 


7

 

 La kntoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lkngq mine, kn yara Canaan, la o depqrtare bunicicq de Efrata; wi am kngropat -o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.`` 

 

 


8

 

 Israel s`a uitat la fiii lui Iosif, wi a zis: ,,Cine sknt acewtia?`` 

 

 


9

 

 Iosif a rqspuns tatqlui squ: ,,Sknt fiii mei, pe cari mi i -a dat Dumnezeu aici.`` Israel a zis: ,,Apropie -i, te rog, de mine, ca sq -i binecuvintez.`` 

 

 


10

 

 Ochii lui Israel erau kngreuiayi de bqtrkneyq, awa cq nu mai putea sq vadq. Iosif i -a apropiat de el; wi Israel i -a sqrutat, wi i -a kmbrqyiwat. 

 

 


11

 

 Israel a zis lui Iosif: ,,Nu credeam cq am sq-yi mai vqd faya, wi iatq cq Dumnezeu m`a fqcut sq-yi vqd wi sqmknya.`` 

 

 


12

 

 Iosif i -a dat la o parte de lkngq genunchii tatqlui squ, wi s`a aruncat cu faya la pqmknt knaintea lui. 

 

 


13

 

 Apoi Iosif i -a luat pe amkndoi, pe Efraim cu mkna dreaptq, la stknga lui Israel, wi pe Manase cu mkna stkngq, la dreapta lui Israel, wi i -a adus aproape de el. 

 

 


14

 

 Israel wi -a kntins mkna dreaptq wi a pus -o pe capul lui Efraim, care era cel mai tknqr, iar mkna stkngq a pus -o pe capul lui Manase; knadins wi -a kncruciwat mknile astfel, cqci Manase era cel dintki nqscut. 

 

 


15

 

 A binecuvkntat pe Iosif, wi a zis: ,,Dumnezeul, knaintea cqruia au umblat pqrinyii mei, Avraam wi Isaac, Dumnezeul, care m`a cqlquzit de cknd m`am nqscut, pknq kn ziua aceasta, 

 

 


16

 

 Kngerul, care m`a izbqvit de orice rqu, sq binecuvinteze pe copiii acewtia! Ei sq poarte numele meu wi numele pqrinyilor mei, Avraam wi Isaac, wi sq se knmulyeascq foarte mult kn mijlocul yqrii!`` 

 

 


17

 

 Lui Iosif nu i -a venit bine cknd a vqzut cq tatql squ kwi pune mkna dreaptq pe capul lui Efraim; deaceea a apucat mkna tatqlui squ, ca s`o ia de pe capul lui Efraim, wi s`o kndrepte pe al lui Manase. 

 

 


18

 

 Wi Iosif a zis tatqlui squ: ,,Nu awa, tatq, cqci acela este cel kntki nqscut; pune-yi mkna dreaptq pe capul lui.`` 

 

 


19

 

 Tatql squ n`a vrut, ci a zis: ,,Wtiu, fiule, wtiu; wi el va ajunge un popor, wi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare deckt el; wi sqmknya lui va ajunge o ceatq de neamuri.`` 

 

 


20

 

 El i -a binecuvkntat kn ziua aceea, wi a zis: ,,Numele tqu kl vor kntrebuinya Israeliyii cknd vor binecuvknta, zicknd: ,Dumnezeu sq Se poarte cu tine cum S`a purtat cu Efraim wi cu Manase!`` Wi a pus astfel pe Efraim knaintea lui Manase. 

 

 


21

 

 Israel a zis lui Iosif: ,,Iatq cq kn curknd am sq mor! Dar Dumnezeu va fi cu voi, wi vq va aduce knapoi kn yara pqrinyilor vowtri. 

 

 


22

 

 Kyi dau, mai mult deckt frayilor tqi, o parte, pe care am luat -o din mkna Amoriyilor cu sabia mea wi cu arcul meu.`` 

 

 


Genesis 49

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: