Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

 

 Iatq spiya neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham wi Iafet. Dupq potop li s`au nqscut fii. 

 

 


2

 

 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mewec wi Tiras. 

 

 


3

 

 Fiii lui Gomer: Awchenaz, Rifat wi Togarma. 

 

 


4

 

 Fiii lui Iavan: Eliwa, Tarwiw, Chitim, wi Dodanim. 

 

 


5

 

 Dela ei se trag popoarele din yqrile neamurilor de pe malul mqrii, dupq yinuturile lor, dupq limba fiecqruia, dupq familiile lor, dupq seminyiile lor. 

 

 


6

 

 Fiii lui Ham au fost: Cuw, Miyraim, Put wi Canaan. - 

 

 


7

 

 Fiii lui Cuw: Seba, Havila, Sabta, Raema wi Sabteca. Fiii lui Raema: Weba wi Dedan. 

 

 


8

 

 Cuw a nqscut wi pe Nimrod: el este acela care a knceput sq fie puternic pe pqmknt. 

 

 


9

 

 El a fost un viteaz vknqtor knaintea Domnului; iatq de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz vknqtor knaintea Domnului.`` 

 

 


10

 

 El a domnit la knceput peste Babel, Erec, Acad wi Calne, kn yara Winear. 

 

 


11

 

 Din yara aceasta a intrat kn Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 

 

 


12

 

 wi Resen kntre Ninive wi Calah; aceasta este cetatea cea mare. - 

 

 


13

 

 Miyraim a nqscut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi, 

 

 


14

 

 Patrusimi, Casluhimi, (din cari au iewit Filistenii) wi pe Caftorimi. 

 

 


15

 

 Canaan a nqscut pe Sidon, kntkiul lui nqscut, wi pe Het; 

 

 


16

 

 wi pe Iebusiyi, pe Amoriyi, pe Ghirgasiyi, 

 

 


17

 

 pe Heviyi, pe Archiyi, pe Siniyi, 

 

 


18

 

 pe Arvadiyi, pe Yemariyi, pe Hamatiyi. Kn urmq, familiile Cananiyilor s`au kmprqwtiat. 

 

 


19

 

 Hotarele Cananiyilor se kntindeau dela Sidon, cum mergi spre Gherar, pknq la Gaza, wi cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma wi Yeboim, pknq la Lewa. 

 

 


20

 

 Acewtia sknt fiii lui Ham, dupq familiile lor, dupq limbile lor, dupq yqrile lor, dupq neamurile lor. 

 

 


21

 

 Wi lui Sem, tatql tuturor fiilor lui Eber, wi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s`au nqscut fii. 

 

 


22

 

 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacwad, Lud wi Aram. 

 

 


23

 

 Fii lui Aram: Uy, Hul, Gheter wi Maw. 

 

 


24

 

 Arpacwad a nqscut pe Welah; wi Welah a nqscut pe Eber. 

 

 


25

 

 Lui Eber i s`au nqscut doi fii: numele unuia era Peleg, numit awa pentru cq pe vremea lui s`a kmpqryit pqmkntul; iar numele fratelui squ era Ioctan. 

 

 


26

 

 Ioctan a nqscut pe Almodad, pe Welef, pe Ayarmavet, pe Ierah, 

 

 


27

 

 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 

 

 


28

 

 pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 

 

 


29

 

 pe Ofir, pe Havila, wi pe Iobab. Toyi acewtia au fost fiii lui Ioctan. 

 

 


30

 

 Ei au locuit dela Mewa, cum mergi spre Sefar, pknq la muntele rqsqritului. 

 

 


31

 

 Acewtia sknt fiii lui Sem, dupq familiile lor, dupq limbile lor, dupq yqrile lor, dupq neamurile lor. 

 

 


32

 

 Acestea sknt familiile fiilor lui Noe, dupq spiya neamului lor, dupq neamurile lor. Wi din ei au iewit neamurile cari s`au rqspkndit pe pqmknt dupq potop. 

 

 


Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: