Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 8

Genesis

Return to Index

Chapter 9

1

 

 Dumnezeu a binecuvkntat pe Noe wi pe fiii sqi, wi le -a zis: ,,Crewteyi, knmulyiyi-vq, wi umpleyi pqmkntul. 

 

 


2

 

 S`apuce groaza wi frica de voi pe orice dobitoc de pe pqmknt, pe orice pasqre a cerului, pe tot ce se miwcq pe pqmknt wi pe toyi pewtii mqrii: vi le-am dat kn mknile voastre! 

 

 


3

 

 Tot ce se miwcq wi are viayq, sq vq slujeascq de hranq: toate acestea vi le dau, ca wi iarba verde. 

 

 


4

 

 Numai carne cu viaya ei, adicq skngele ei, sq nu mkncayi. 

 

 


5

 

 Cqci voi cere knapoi skngele vieyilor voastre; kl voi cere knapoi dela orice dobitoc; wi voi cere knapoi viaya omului din mkna omului, din mkna oricqrui om, care este fratele lui. 

 

 


6

 

 Dacq varsq cineva skngele omului, wi skngele lui sq fie vqrsat de om; cqci Dumnezeu a fqcut pe om dupq chipul Lui. 

 

 


7

 

 Iar voi, crewteyi wi knmulyiyi-vq; rqspkndiyi-vq pe pqmknt, wi knmulyiyi-vq pe el!`` 

 

 


8

 

 Dumnezeu a mai vorbit lui Noe wi fiilor lui cari erau cu el, wi a zis: 

 

 


9

 

 ,,Iatq, Eu fac un legqmknt cu voi, wi cu sqmknya voastrq, care va veni dupq voi; 

 

 


10

 

 cu toate vieyuitoarele, cari sknt cu voi, atkt pqsqrile ckt wi vitele, wi toate fiarele de pe pqmknt cari sknt cu voi; cu toate cele cari au iewit din corabie wi cu orice alte dobitoace de pe pqmknt. 

 

 


11

 

 Fac un legqmknt cu voi cq nicio fqpturq nu va mai fi nimicitq de apele potopului, wi nu va mai veni potop ca sq pustiascq pqmkntul.`` 

 

 


12

 

 Wi Dumnezeu a zis: ,,Iatq semnul legqmkntului pe care -l fac kntre Mine wi voi, wi kntre toate vieyuitoarele cari sknt cu voi, pentru toate neamurile de oameni kn veci: 

 

 


13

 

 curcubeul Meu, pe care l-am awezat kn nor, el va sluji ca semn al legqmkntului dintre Mine wi pqmknt. 

 

 


14

 

 Cknd voi strknge nori deasupra pqmkntului, curcubeul se va arqta kn nor; 

 

 


15

 

 wi Eu Kmi voi aduce aminte de legqmkntul dintre Mine wi voi wi dintre toate vieyuitoarele de orice trup; wi apele nu se vor mai face un potop, ca sq nimiceascq orice fqpturq. 

 

 


16

 

 Curcubeul va fi kn nor; wi Eu Mq voi uita la el, ca sq-Mi aduc aminte de legqmkntul cel vecinic dintre Dumnezeu wi toate vieyuitoarele de orice trup de pe pqmknt``. 

 

 


17

 

 Wi Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Acesta este semnul legqmkntului pe care l-am fqcut kntre Mine wi orice fqpturq de pe pqmknt.`` 

 

 


18

 

 Fiii lui Noe, cari au iewit din corabie, erau: Sem, Ham wi Iafet: Ham este tatql lui Canaan. 

 

 


19

 

 Acewtia au fost cei trei fii ai lui Noe, wi din ei s`au rqspkndit oameni peste tot pqmkntul. 

 

 


20

 

 Noe a knceput sq fie lucrqtor de pqmknt, wi a sqdit o vie. 

 

 


21

 

 A bqut vin, s`a kmbqtat wi s`a desgolit kn mijlocul cortului squ. 

 

 


22

 

 Ham, tatql lui Canaan, a vqzut goliciunea tatqlui squ, wi a spus celor doi frayi ai lui afarq. 

 

 


23

 

 Atunci Sem wi Iafet au luat mantaua, au pus -o pe umeri, au mers dea`ndqratelea wi au acoperit goliciunea tatqlui lor; fiindcq feyele le erau kntoarse knapoi, n`au vqzut goliciunea tatqlui lor. 

 

 


24

 

 Noe s`a trezit din ameyeala vinului, wi a aflat ce -i fqcuse fiul squ cel mai tknqr. 

 

 


25

 

 Si a zis: ,,Blestemat sq fie Canaan! Sq fie robul robilor frayilor lui!`` 

 

 


26

 

 El a mai zis: ,,Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Wi Canaan sq fie robul lui! 

 

 


27

 

 Dumnezeu sq lqrgeascq locurile stqpknite de Iafet, Iafet sq locuiascq kn corturile lui Sem, Wi Canaan sq fie robul lor!`` 

 

 


28

 

 Noe a trqit, dupq potop, trei sute cincizeci de ani. 

 

 


29

 

 Toate zilele lui Noe au fost de nouq sute cincizeci de ani; apoi a murit. 

 

 


Genesis 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: