Modern Greek Bible

Psalms 149

Psalms

Return to Index

Chapter 150

1

[] Aineite ton Kurion. Aineite ton Qeon en tw agiasthriw autou× aineite auton en tw sterewmati thV dunamewV autou.

2

Aineite auton dia ta megaleia autou× aineite auton kata to plhqoV thV megalwsunhV autou.

3

Aineite auton en hcw salpiggoV× aineite auton en yalthriw kai kiqara.

4

Aineite auton en tumpanw kai corostasia× aineite auton en cordaiV kai organw.

5

Aineite auton en kumbaloiV euhcoiV× aineite auton en kumbaloiV alalagmou.

6

Pasa pnoh aV ainh ton Kurion. Allhlouia.

Proverbs 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: