Modern Greek Bible

Psalms 129

Psalms

Return to Index

Chapter 130

1

[] <> Ek baqewn ekraxa proV se, Kurie.

2

Kurie, eisakouson thV fwnhV mou× aV hnai ta wta sou prosektika eiV thn fwnhn twn dehsewn mou.

3

Ean, Kurie, parathrhshV anomiaV, Kurie, tiV qelei dunhqh na staqh;

4

Para soi omwV einai sugcwrhsiV, dia na se fobwntai.

5

[] Prosemeina ton Kurion, prosemeinen h yuch mou, kai hlpisa epi ton logon autou.

6

H yuch mou prosmenei ton Kurion, mallon para touV prosmenontaV thn aughn, nai, touV prosmenontaV thn aughn.

7

AV elpizh o Israhl epi ton Kurion× dioti para tw Kuriw einai eleoV, kai lutrwsiV pollh par' autw×

8

kai autoV qelei lutrwsei ton Israhl apo paswn twn anomiwn autou.

Psalms 131

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: