Modern Greek Bible

Psalms 128

Psalms

Return to Index

Chapter 129

1

[] <> PollakiV me epolemhsan ek neothtoV mou, aV eiph twra o Israhl×

2

PollakiV me epolemhsan ek neothtoV mou× alla den uperiscusan enantion mou.

3

Oi gewrgoi hrotriasan epi twn nwtwn mou× esuran makra ta aulakia autwn.

4

Alla dikaioV o KurioV× katekoye ta scoinia twn asebwn.

5

[] AV aiscunqwsi kai aV strafwsin eiV ta opisw panteV oi misounteV thn Siwn.

6

AV geinwsin wV o cortoV twn dwmatwn, ostiV prin ekrizwqh xhrainetai×

7

apo tou opoiou den gemizei o qeristhV thn ceira autou, oude o denwn ta ceirobola ton kolpon autou×

8

wste oi diabatai den qelousin eipei, Eulogia Kuriou ef' umaV× saV eulogoumen en onomati Kuriou.

Psalms 130

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: