Modern Greek Bible

Psalms 125

Psalms

Return to Index

Chapter 126

1

[] <> Ote o KurioV epanefere touV aicmalwtouV thV Siwn, hmeqa wV oi oneireuomenoi.

2

Tote eneplhsqh to stoma hmwn apo gelwtoV kai h glwssa hmwn apo agalliasewV× tote elegon metaxu twn eqnwn, Megaleia ekame di' autouV o KurioV.

3

Megaleia ekamen o KurioV di' hmaV× eneplhsqhmen caraV.

4

[] Epistreyon, Kurie, touV aicmalwtouV hmwn, wV touV ceimarrouV en tw notw.

5

Oi speironteV meta dakruwn en agalliasei qelousi qerisei.

6

OstiV exercetai kai klaiei, bastazwn sporon polutimon, outoV bebaiwV qelei epistreyei en agalliasei, bastazwn ta ceirobola autou.

Psalms 127

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: