Modern Greek Bible

Psalms 113

Psalms

Return to Index

Chapter 114

1

[] Ote exhlqen o Israhl ex Aiguptou, o oikoV tou Iakwb ek laou barbarou,

2

O IoudaV egeinen agioV autou, o Israhl despoteia autou.

3

H qalassa eide kai efugen× o IordanhV estrafh eiV ta opisw×

4

ta orh eskirthsan wV krioi, oi lofoi wV arnia.

5

Ti soi sunebh, qalassa, oti efugeV; kai su, Iordanh, oti estrafhV eiV ta opisw;

6

ta orh, oti eskirthsate wV krioi; kai oi lofoi, wV arnia;

7

Treme, gh, apo proswpou tou Kuriou, apo proswpou tou Qeou tou Iakwb×

8

ostiV metebale thn petran eiV limnaV udatwn, ton sklhron bracon eiV phgaV udatwn.

Psalms 115

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: