Modern Greek Bible

Job 24

Job

Return to Index

Chapter 25

1

[] Kai apekriqh Bildad o SaucithV kai eipen×

2

Exousia kai foboV einai met' autou× ektelei eirhnhn eiV ta uyh autou.

3

Uparcei ariqmoV twn strateumatwn autou; kai epi tina den anatellei to fwV autou;

4

PwV loipon dunatai anqrwpoV na dikaiwqh enwpion tou Qeou; h pwV dunatai na hnai kaqaroV o gegennhmenoV ek gunaikoV;

5

Idou, kai auth h selhnh den einai lampra, kai oi astereV den einai kaqaroi enwpion autou.

6

Poson oligwteron o anqrwpoV, sapria; kai o uioV tou anqrwpou, o skwlhx;

Job 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: