Hungarian Bible

Revelation 20

Revelation

Return to Index

Chapter 21

1

 

  Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala. 

 

 


2

 

  És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. 

 

 


3

 

  És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. 

 

 


4

 

  És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 

 

 


5

 

  És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. 

 

 


6

 

  És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. 

 

 


7

 

  A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. 

 

 


8

 

  A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], a mi a második halál. 

 

 


9

 

  És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. 

 

 


10

 

  És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből. 

 

 


11

 

  Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz; 

 

 


12

 

  És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének [nevei:] 

 

 


13

 

  Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu. 

 

 


14

 

  És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei. 

 

 


15

 

  A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. 

 

 


16

 

  És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. 

 

 


17

 

  És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval. 

 

 


18

 

  És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. 

 

 


19

 

  És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd; 

 

 


20

 

  Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist. 

 

 


21

 

  A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg. 

 

 


22

 

  És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány. 

 

 


23

 

  És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány. 

 

 


24

 

  És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik. 

 

 


25

 

  És annak kapui be nem záratnak nappal ( éjszaka ugyanis ott nem lesz); 

 

 


26

 

  És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. 

 

 


27

 

  És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé. 

 

 


Revelation 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: