Hungarian Bible

James 1

James

Return to Index

Chapter 2

1

 

  Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. 

 

 


2

 

  Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; 

 

 


3

 

  És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé: 

 

 


4

 

  Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká? 

 

 


5

 

  Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik? 

 

 


6

 

  Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak- é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé? 

 

 


7

 

  Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek? 

 

 


8

 

  Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek. 

 

 


9

 

  De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. 

 

 


10

 

  Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. 

 

 


11

 

  Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. 

 

 


12

 

  Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a szabadság törvénye fog megítélni. 

 

 


13

 

  Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. 

 

 


14

 

  Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? 

 

 


15

 

  Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, 

 

 


16

 

  És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? 

 

 


17

 

  Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. 

 

 


18

 

  De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. 

 

 


19

 

  Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. 

 

 


20

 

  Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? 

 

 


21

 

  [Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? 

 

 


22

 

  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit; 

 

 


23

 

  És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. 

 

 


24

 

  Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. 

 

 


25

 

  Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki? 

 

 


26

 

  Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül. 

 

 


James 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: