Hungarian Bible

Hebrews 13

James

Return to Index

Chapter 1

1

 

  Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet. 

 

 


2

 

  Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 

 

 


3

 

  Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 

 

 


4

 

  A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. 

 

 


5

 

  Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. 

 

 


6

 

  De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. 

 

 


7

 

  Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; 

 

 


8

 

  A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. 

 

 


9

 

  Dicsekedjék pedig az alacsony [sorsú] atyafi az ő nagyságával; 

 

 


10

 

  A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága. 

 

 


11

 

  Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban. 

 

 


12

 

  Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. 

 

 


13

 

  Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. 

 

 


14

 

  Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 

 

 


15

 

  Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. 

 

 


16

 

  Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! 

 

 


17

 

  Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 

 

 


18

 

  Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. 

 

 


19

 

  Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. 

 

 


20

 

  Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. 

 

 


21

 

  Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket. 

 

 


22

 

  Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. 

 

 


23

 

  Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: 

 

 


24

 

  Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. 

 

 


25

 

  De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. 

 

 


26

 

  Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló. 

 

 


27

 

  Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, [és] szeplő nélkül megtartani magát e világtól. 

 

 


James 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: