Hungarian Bible

Hebrews 5

Hebrews

Return to Index

Chapter 6

1

 

  Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, 

 

 


2

 

  A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek. 

 

 


3

 

  És ezt megcselekeszszük, ha az Isten megengedi. 

 

 


4

 

  Mert lehetetlen dolog, hogy a kik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, 

 

 


5

 

  És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, 

 

 


6

 

  És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt. 

 

 


7

 

  Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől; 

 

 


8

 

  A mely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. 

 

 


9

 

  De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és idvességesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. 

 

 


10

 

  Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint a kik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. 

 

 


11

 

  Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanusítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen. 

 

 


12

 

  Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. 

 

 


13

 

  Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. 

 

 


14

 

  Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. 

 

 


15

 

  És ekképen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet. 

 

 


16

 

  Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és nálok minden versengésnek vége megerősítésül az eskü; 

 

 


17

 

  Miért is az Isten, kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, 

 

 


18

 

  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, 

 

 


19

 

  Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál, 

 

 


20

 

  A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. 

 

 


Hebrews 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: