Hungarian Bible

Titus 2

Titus

Return to Index

Chapter 3

1

 

  Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek, 

 

 


2

 

  Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. 

 

 


3

 

  Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. 

 

 


4

 

  De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, 

 

 


5

 

  Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, 

 

 


6

 

  Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; 

 

 


7

 

  Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. 

 

 


8

 

  Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek; 

 

 


9

 

  A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók. 

 

 


10

 

  Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; 

 

 


11

 

  Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát. 

 

 


12

 

  Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet. 

 

 


13

 

  A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk. 

 

 


14

 

  Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. 

 

 


15

 

  Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen. 

 

 


Philemon 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: