Hungarian Bible

2nd Timothy 3

2 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

 

  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. 

 

 


2

 

  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 

 

 


3

 

  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; 

 

 


4

 

  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. 

 

 


5

 

  De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. 

 

 


6

 

  Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. 

 

 


7

 

  Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 

 

 


8

 

  Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. 

 

 


9

 

  Igyekezzél hozzám jőni hamar. 

 

 


10

 

  Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába. 

 

 


11

 

  Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra. 

 

 


12

 

  Tikhikust pedig Efézusba küldöttem. 

 

 


13

 

  A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat. 

 

 


14

 

  Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint. 

 

 


15

 

  Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek. 

 

 


16

 

  Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik. 

 

 


17

 

  De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából. 

 

 


18

 

  És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen. 

 

 


19

 

  Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét. 

 

 


20

 

  Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen. 

 

 


21

 

  Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak. 

 

 


22

 

  Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen. 

 

 


Titus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: