Hungarian Bible

2nd Timothy 2

2 Timothy

Return to Index

Chapter 3

1

 

  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. 

 

 


2

 

  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 

 

 


3

 

  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. 

 

 


4

 

  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 

 

 


5

 

  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. 

 

 


6

 

  Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, 

 

 


7

 

  Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. 

 

 


8

 

  Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. 

 

 


9

 

  De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett. 

 

 


10

 

  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, 

 

 


11

 

  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr. 

 

 


12

 

  De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. 

 

 


13

 

  A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén. 

 

 


14

 

  De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad, 

 

 


15

 

  És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által. 

 

 


16

 

  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 

 

 


17

 

  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 

 

 


2nd Timothy 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: