Hungarian Bible

1st Timothy 4

1 Timothy

Return to Index

Chapter 5

1

 

  Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait; 

 

 


2

 

  Az idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal. 

 

 


3

 

  Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld. 

 

 


4

 

  Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt. 

 

 


5

 

  A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal. 

 

 


6

 

  A bujálkodó pedig élvén megholt. 

 

 


7

 

  És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek. 

 

 


8

 

  Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. 

 

 


9

 

  Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen, 

 

 


10

 

  A kinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala. 

 

 


11

 

  A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni: 

 

 


12

 

  Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették. 

 

 


13

 

  Egyszersmind pedig dologkerülők [lévén], megtanulják a házról-házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene. 

 

 


14

 

  Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. 

 

 


15

 

  Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz. 

 

 


16

 

  Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek. 

 

 


17

 

  A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. 

 

 


18

 

  Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. 

 

 


19

 

  Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. 

 

 


20

 

  A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. 

 

 


21

 

  Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból. 

 

 


22

 

  A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd. 

 

 


23

 

  Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből. 

 

 


24

 

  Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is. 

 

 


25

 

  Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el. 

 

 


1st Timothy 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: