Hungarian Bible

1st Thessalonians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 5

1

 

  Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 

 

 


2

 

  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 

 

 


3

 

  Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 

 

 


4

 

  De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket. 

 

 


5

 

  Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 

 

 


6

 

  Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 

 

 


7

 

  Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 

 

 


8

 

  Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 

 

 


9

 

  Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 

 

 


10

 

  A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. 

 

 


11

 

  Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. 

 

 


12

 

  Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 

 

 


13

 

  És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. 

 

 


14

 

  Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 

 

 


15

 

  Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 

 

 


16

 

  Mindenkor örüljetek. 

 

 


17

 

  Szüntelen imádkozzatok. 

 

 


18

 

  Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 

 

 


19

 

  A Lelket meg ne oltsátok. 

 

 


20

 

  A prófétálást meg ne vessétek, 

 

 


21

 

  Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! 

 

 


22

 

  Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! 

 

 


23

 

  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 

 

 


24

 

  Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi [azt.] 

 

 


25

 

  Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. 

 

 


26

 

  Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. 

 

 


27

 

  Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. 

 

 


28

 

  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen. 

 

 


2nd Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: