Hungarian Bible

Colossians 1

Colossians

Return to Index

Chapter 2

1

 

  Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben; 

 

 


2

 

  Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és [hogy eljussanak] az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, 

 

 


3

 

  A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. 

 

 


4

 

  Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. 

 

 


5

 

  Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. 

 

 


6

 

  Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, [akképen ]járjatok Ő benne, 

 

 


7

 

  Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen [arra] taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. 

 

 


8

 

  Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: 

 

 


9

 

  Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, 

 

 


10

 

  És [ti] Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; 

 

 


11

 

  A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; 

 

 


12

 

  Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. 

 

 


13

 

  És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, 

 

 


14

 

  Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; 

 

 


15

 

  Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. 

 

 


16

 

  Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: 

 

 


17

 

  Melyek [csak] árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. 

 

 


18

 

  Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. 

 

 


19

 

  És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. 

 

 


20

 

  Ha meghalván a Krisztussal, [megszabadultatok] e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: 

 

 


21

 

  Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. 

 

 


22

 

  (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint? 

 

 


23

 

  A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, [mivelhogy] a test hízlalására valók. 

 

 


Colossians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: