Hungarian Bible

Philippians 3

Philippians

Return to Index

Chapter 4

1

 

  Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! 

 

 


2

 

  Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. 

 

 


3

 

  Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik [fölírvák] az életnek könyvében. 

 

 


4

 

  Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! 

 

 


5

 

  A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! 

 

 


6

 

  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 

 

 


7

 

  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 

 

 


8

 

  Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok. 

 

 


9

 

  A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. 

 

 


10

 

  Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. 

 

 


11

 

  Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. 

 

 


12

 

  Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. 

 

 


13

 

  Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. 

 

 


14

 

  Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. 

 

 


15

 

  Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom [hirdetésének] kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: 

 

 


16

 

  Mert [már] Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. 

 

 


17

 

  Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. 

 

 


18

 

  Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit [küldöttetek,] mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. 

 

 


19

 

  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. 

 

 


20

 

  Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. 

 

 


21

 

  Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak. 

 

 


22

 

  Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. 

 

 


23

 

  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen. 

 

 


Colossians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: