Hungarian Bible

Ephesians 2

Ephesians

Return to Index

Chapter 3

1

 

  Ezért [vagyok] én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; 

 

 


2

 

  Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; 

 

 


3

 

  Hogy [tudniillik] kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden, 

 

 


4

 

  Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől; 

 

 


5

 

  A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: 

 

 


6

 

  Hogy [tudniillik] a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által. 

 

 


7

 

  A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint. 

 

 


8

 

  Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát; 

 

 


9

 

  És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; 

 

 


10

 

  Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, 

 

 


11

 

  Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: 

 

 


12

 

  A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk [Istenhez] az Ő benne való hit által. 

 

 


13

 

  Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak. 

 

 


14

 

  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 

 

 


15

 

  A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, 

 

 


16

 

  Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; 

 

 


17

 

  Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 

 

 


18

 

  A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jóvoltának,] 

 

 


19

 

  És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [ekképen] beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 

 

 


20

 

  Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, 

 

 


21

 

  Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen! 

 

 


Ephesians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: