Hungarian Bible

Ephesians 1

Ephesians

Return to Index

Chapter 2

1

 

  Titeket is [megelevenített,] a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, 

 

 


2

 

  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; 

 

 


3

 

  A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: 

 

 


4

 

  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, 

 

 


5

 

  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) 

 

 


6

 

  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: 

 

 


7

 

  Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 

 

 


8

 

  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 

 

 


9

 

  Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 

 

 


10

 

  Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. 

 

 


11

 

  Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett [s] a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, 

 

 


12

 

  Hogy ti, [mondom], abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; 

 

 


13

 

  Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. 

 

 


14

 

  Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két [nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett választófalat, 

 

 


15

 

  Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; 

 

 


16

 

  És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. 

 

 


17

 

  És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. 

 

 


18

 

  Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 

 

 


19

 

  Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, 

 

 


20

 

  Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, 

 

 


21

 

  A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; 

 

 


22

 

  A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. 

 

 


Ephesians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: