Hungarian Bible

1st Corinthians 15

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 16

1

 

  Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 

 

 


2

 

  A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. 

 

 


3

 

  Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. 

 

 


4

 

  Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. 

 

 


5

 

  Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek, 

 

 


6

 

  Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek. 

 

 


7

 

  Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. 

 

 


8

 

  Efézusban pedig pünkösdig maradok. 

 

 


9

 

  Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok. 

 

 


10

 

  Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. 

 

 


11

 

  Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt. 

 

 


12

 

  A mi pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen. 

 

 


13

 

  Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 

 

 


14

 

  Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 

 

 


15

 

  Intelek pedig titeket, atyámfiai, [hiszen] tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. 

 

 


16

 

  Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad. 

 

 


17

 

  Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. 

 

 


18

 

  Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. 

 

 


19

 

  Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe. 

 

 


20

 

  Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 

 

 


21

 

  A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. 

 

 


22

 

  Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha. 

 

 


23

 

  Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! 

 

 


24

 

  Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen. 

 

 


2nd Corinthians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: