Hungarian Bible

1st Corinthians 9

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 10

1

 

  Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; 

 

 


2

 

  És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben; 

 

 


3

 

  És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; 

 

 


4

 

  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. 

 

 


5

 

  De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. 

 

 


6

 

  Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak. 

 

 


7

 

  Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani. 

 

 


8

 

  Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren. 

 

 


9

 

  Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. 

 

 


10

 

  Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. 

 

 


11

 

  Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett. 

 

 


12

 

  Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. 

 

 


13

 

  Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. 

 

 


14

 

  Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. 

 

 


15

 

  Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok. 

 

 


16

 

  A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? 

 

 


17

 

  Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. 

 

 


18

 

  Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral? 

 

 


19

 

  Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami? 

 

 


20

 

  Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. 

 

 


21

 

  Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. 

 

 


22

 

  Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál? 

 

 


23

 

  Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít. 

 

 


24

 

  Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé. 

 

 


25

 

  Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. 

 

 


26

 

  Mert az Úré a föld és annak teljessége. 

 

 


27

 

  Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. 

 

 


28

 

  De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége. 

 

 


29

 

  De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete? 

 

 


30

 

  Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok? 

 

 


31

 

  Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek. 

 

 


32

 

  Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. 

 

 


33

 

  Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. 

 

 


1st Corinthians 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: