Hungarian Bible

Romans 9

Romans

Return to Index

Chapter 10

1

 

  Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét. 

 

 


2

 

  Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint. 

 

 


3

 

  Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. 

 

 


4

 

  Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. 

 

 


5

 

  Mert Mózes a törvényből való igazságról [azt] írja, hogy a ki azokat cselekeszi, él azok által. 

 

 


6

 

  A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztus aláhozza;) 

 

 


7

 

  Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.) 

 

 


8

 

  De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk. 

 

 


9

 

  Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. 

 

 


10

 

  Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. 

 

 


11

 

  Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. 

 

 


12

 

  Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják. 

 

 


13

 

  Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 

 

 


14

 

  Mimódon hívják azért segítségül [azt,] a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig [abban], a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? 

 

 


15

 

  Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek! 

 

 


16

 

  De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? 

 

 


17

 

  Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. 

 

 


18

 

  De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök. 

 

 


19

 

  De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. 

 

 


20

 

  Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, a kik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, a kik felőlem nem kérdezősködtek. 

 

 


21

 

  Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez. 

 

 


Romans 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: