Hungarian Bible

Romans 2

Romans

Return to Index

Chapter 3

1

 

  Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? 

 

 


2

 

  Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. 

 

 


3

 

  De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? 

 

 


4

 

  Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged. 

 

 


5

 

  Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. 

 

 


6

 

  Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? 

 

 


7

 

  Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? 

 

 


8

 

  Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy [abból] jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos. 

 

 


9

 

  Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak; 

 

 


10

 

  A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; 

 

 


11

 

  Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. 

 

 


12

 

  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. 

 

 


13

 

  Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. 

 

 


14

 

  Szájok telve átkozódással és keserűséggel. 

 

 


15

 

  Lábaik gyorsak a vérontásra. 

 

 


16

 

  Útjaikon romlás és nyomorúság van. 

 

 


17

 

  És a békességnek útját nem ismerik. 

 

 


18

 

  Nincs isteni félelem az ő szemök előtt. 

 

 


19

 

  Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. 

 

 


20

 

  Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. 

 

 


21

 

  Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; 

 

 


22

 

  Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség, 

 

 


23

 

  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 

 

 


24

 

  Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 

 

 


25

 

  Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, 

 

 


26

 

  Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való. 

 

 


27

 

  Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. 

 

 


28

 

  Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. 

 

 


29

 

  Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. 

 

 


30

 

  Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által. 

 

 


31

 

  A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük. 

 

 


Romans 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: