Hungarian Bible

John 1

John

Return to Index

Chapter 2

1

 

  És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; 

 

 


2

 

  És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. 

 

 


3

 

  És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk. 

 

 


4

 

  Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám. 

 

 


5

 

  Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek. 

 

 


6

 

  Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala. 

 

 


7

 

  Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. 

 

 


8

 

  És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. 

 

 


9

 

  A mint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt, 

 

 


10

 

  És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad. 

 

 


11

 

  Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai. 

 

 


12

 

  Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig, 

 

 


13

 

  Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. 

 

 


14

 

  És [ott] találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala: 

 

 


15

 

  És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; 

 

 


16

 

  És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává. 

 

 


17

 

  Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. 

 

 


18

 

  Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? 

 

 


19

 

  Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. 

 

 


20

 

  Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? 

 

 


21

 

  Ő pedig az ő testének templomáról szól vala. 

 

 


22

 

  Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, a melyet Jézus mondott vala. 

 

 


23

 

  A mint pedig Jeruzsálemben vala husvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala. 

 

 


24

 

  Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájok, a miatt, hogy ő ismeré mindnyájokat, 

 

 


25

 

  És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától [is] tudta, mi volt az emberben. 

 

 


John 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: