Hungarian Bible

Mark 15

Mark

Return to Index

Chapter 16

1

 

  Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab [anyja], és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt. 

 

 


2

 

  És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor. 

 

 


3

 

  És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról? 

 

 


4

 

  És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala. 

 

 


5

 

  És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének. 

 

 


6

 

  Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék. 

 

 


7

 

  De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek. 

 

 


8

 

  És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala. 

 

 


9

 

  Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött vala ki. 

 

 


10

 

  Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának [és] keseregnek és sírnak vala. 

 

 


11

 

  Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék. 

 

 


12

 

  Ezután pedig közülök kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. 

 

 


13

 

  Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének. 

 

 


14

 

  Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének, 

 

 


15

 

  És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. 

 

 


16

 

  A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. 

 

 


17

 

  Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 

 

 


18

 

  Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. 

 

 


19

 

  Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. 

 

 


20

 

  Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen! 

 

 


Luke 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: