Hungarian Bible

Matthew 6

Matthew

Return to Index

Chapter 7

1

 

  Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. 

 

 


2

 

  Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. 

 

 


3

 

  Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre? 

 

 


4

 

  Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? 

 

 


5

 

  Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből! 

 

 


6

 

  Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket. 

 

 


7

 

  Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 

 

 


8

 

  Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. 

 

 


9

 

  Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? 

 

 


10

 

  És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? 

 

 


11

 

  Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?! 

 

 


12

 

  A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. 

 

 


13

 

  Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. 

 

 


14

 

  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt. 

 

 


15

 

  Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. 

 

 


16

 

  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? 

 

 


17

 

  Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 

 

 


18

 

  Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 

 

 


19

 

  Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. 

 

 


20

 

  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. 

 

 


21

 

  Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 

 

 


22

 

  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? 

 

 


23

 

  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. 

 

 


24

 

  Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát: 

 

 


25

 

  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. 

 

 


26

 

  És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát: 

 

 


27

 

  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. 

 

 


28

 

  És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán: 

 

 


29

 

  Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 

 

 


Matthew 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: