Hungarian Bible

Malachi 4

Matthew

Return to Index

Chapter 1

1

 

  Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. 

 

 


2

 

  Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; 

 

 


3

 

  Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; 

 

 


4

 

  Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; 

 

 


5

 

  Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; 

 

 


6

 

  Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől; 

 

 


7

 

  Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; 

 

 


8

 

  Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; 

 

 


9

 

  Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást; 

 

 


10

 

  Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; 

 

 


11

 

  Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. 

 

 


12

 

  A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt; 

 

 


13

 

  Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; 

 

 


14

 

  Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; 

 

 


15

 

  Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot; 

 

 


16

 

  Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik. 

 

 


17

 

  Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség. 

 

 


18

 

  A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. 

 

 


19

 

  József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. 

 

 


20

 

  Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. 

 

 


21

 

  Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. 

 

 


22

 

  Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: 

 

 


23

 

  Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. 

 

 


24

 

  József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. 

 

 


25

 

  És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak. 

 

 


Matthew 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: