Hungarian Bible

Amos 4

Amos

Return to Index

Chapter 5

1

 

  Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza! 

 

 


2

 

  Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné. 

 

 


3

 

  Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául. 

 

 


4

 

  Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek! 

 

 


5

 

  És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El pedig semmivé lesz. 

 

 


6

 

  Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki megoltsa. 

 

 


7

 

  A kik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják. 

 

 


8

 

  A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve. 

 

 


9

 

  A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre. 

 

 


10

 

  Gyűlölik azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél. 

 

 


11

 

  Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából. 

 

 


12

 

  Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők [vagytok;] és elnyomják a szegényeket a kapuban! 

 

 


13

 

  Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez. 

 

 


14

 

  Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok. 

 

 


15

 

  Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok [vissza] a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak. 

 

 


16

 

  Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt [is] gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra; 

 

 


17

 

  És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr. 

 

 


18

 

  Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. 

 

 


19

 

  Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. 

 

 


20

 

  Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. 

 

 


21

 

  Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. 

 

 


22

 

  Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. 

 

 


23

 

  Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. 

 

 


24

 

  Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak. 

 

 


25

 

  Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?! 

 

 


26

 

  Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, a melyet ti csináltatok magatoknak. 

 

 


27

 

  És Damaskuson túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, a kinek neve Seregeknek Istene. 

 

 


Amos 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: