Hungarian Bible

Hosea 3

Hosea

Return to Index

Chapter 4

1

 

  Halljátok meg az Úrnak beszédét Izráel fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. 

 

 


2

 

  Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri. 

 

 


3

 

  Azért búsul a föld és elerőtlenül minden, a mi azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszíttetnek. 

 

 


4

 

  Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddőzzék! hiszen a te néped olyan, mint azok, a kik a pappal czivódnak. 

 

 


5

 

  De elesel nappal, és elesik veled a próféta is éjjel; anyádat is elveszítem. 

 

 


6

 

  Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. 

 

 


7

 

  Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem; [de ]gyalázatra fordítom dicsőségöket! 

 

 


8

 

  Népem vétkéből élősködnek ők és bűneik után áhítozik lelkök. 

 

 


9

 

  De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő útaikért, és megfizetek néki cselekedeteiért. 

 

 


10

 

  Esznek majd, de meg nem elégesznek; fajtalankodnak, de nem szaporodnak, mert megszüntek az Úrra vigyázni. 

 

 


11

 

  Paráznaság, bor és must elveszi az észt! 

 

 


12

 

  Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálczája mond néki jövendőt; mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenök megett. 

 

 


13

 

  A hegyek tetején áldoznak és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek. 

 

 


14

 

  Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert ők magok is félremennek a paráznákkal és áldoznak a kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik. 

 

 


15

 

  Ha te paráználkodol is Izráel, csak a Júda ne vétkezzék! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Beth-Avenbe! és ne esküdjetek így: Él az Úr! 

 

 


16

 

  Mert szilajkodik Izráel mint a szilaj üsző; most tágas földön legelteti őket az Úr, mint a bárányt. 

 

 


17

 

  Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd [hát ]magára! 

 

 


18

 

  Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak; igen szeretik pajzsaik a gyalázatot. 

 

 


19

 

  Szárnyaihoz köti őt a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt. 

 

 


Hosea 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: