Hungarian Bible

Ezekiel 47

Ezekiel

Return to Index

Chapter 48

1

 

  Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezető út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti [és] nyugoti oldal: Dán, egy [rész;] 

 

 


2

 

  És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy [rész;] 

 

 


3

 

  És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy [rész;] 

 

 


4

 

  És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy [rész;] 

 

 


5

 

  És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy [rész;] 

 

 


6

 

  És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy [rész;] 

 

 


7

 

  És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy [rész;] 

 

 


8

 

  És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet [az Úrnak] szenteltek: huszonötezer [sing] széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen; 

 

 


9

 

  A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer [sing] hosszú és tízezer [sing] széles legyen; 

 

 


10

 

  És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer [sing] és nyugotra tízezer [sing] szélesség és keletre tízezer [sing] szélesség és délre huszonötezer [sing] hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen: 

 

 


11

 

  A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták. 

 

 


12

 

  Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán. 

 

 


13

 

  A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer [sing] hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer. 

 

 


14

 

  És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se [másra] át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett. 

 

 


15

 

  És az ötezer [sing,] mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében. 

 

 


16

 

  És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz [sing] és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz. 

 

 


17

 

  És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven [sing] és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven. 

 

 


18

 

  A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetőinek eledele. 

 

 


19

 

  És a ki szántóvető a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségéből. 

 

 


20

 

  Az egész huszonötezer [sing] szent áldozatot huszonötezer [sing] négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt. 

 

 


21

 

  A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer [sing] szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer [sing]gel [egészen] a nyugoti határig lészen, a [kiosztott] részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette. 

 

 


22

 

  És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen. 

 

 


23

 

  És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy [rész]. 

 

 


24

 

  És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy [rész]. 

 

 


25

 

  És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy [rész]. 

 

 


26

 

  És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy [rész]. 

 

 


27

 

  És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy [rész]. 

 

 


28

 

  És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig. 

 

 


29

 

  Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten. 

 

 


30

 

  És ezek a város külső részei: Az északi oldalon négyezerötszáz [sing] mérték. 

 

 


31

 

  És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy. 

 

 


32

 

  És a keleti oldalon négyezerötszáz [sing] és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy. 

 

 


33

 

  És a déli oldalon is négyezerötszáz [sing] mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy. 

 

 


34

 

  A nyugoti oldalon négyezerötszáz [sing] három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy: 

 

 


35

 

  Köröskörül tizennyolcezer [sing;] és a város neve ama naptól fogva: Ott [lakik] az Úr! 

 

 


Daniel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: