Hungarian Bible

Isaiah 41

Isaiah

Return to Index

Chapter 42

1

 

  Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. 

 

 


2

 

  Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán. 

 

 


3

 

  Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. 

 

 


4

 

  Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. 

 

 


5

 

  Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak: 

 

 


6

 

  Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. 

 

 


7

 

  Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. 

 

 


8

 

  Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. 

 

 


9

 

  A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. 

 

 


10

 

  Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói. 

 

 


11

 

  Emeljék fel [szavokat] a puszta és annak városai, a faluk, a melyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak. 

 

 


12

 

  Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben. 

 

 


13

 

  Az Úr, mint egy hős kijő, [és] mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg és ellenségein erőt vesz. 

 

 


14

 

  Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztatám: [most] mint a szülő nő nyögök, lihegek és fúvok! 

 

 


15

 

  Elpusztítok hegyeket és halmokat, és megszáraztom minden fűvöket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszáraztok. 

 

 


16

 

  A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem hagyom. 

 

 


17

 

  Meghátrálnak [és] mélyen megszégyenülnek, a kik a bálványban bíznak, a kik ezt mondják az öntött képnek: Ti vagytok a mi isteneink! 

 

 


18

 

  Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok! 

 

 


19

 

  Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája? 

 

 


20

 

  Sokat láttál, de nem vetted eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall. 

 

 


21

 

  Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé. 

 

 


22

 

  De e nép kiraboltatott és eltapodtatott, bilincsbe verve tömlöczben mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek és nincs szabadító; ragadománynyá lettek és nincsen, a ki mondaná: add vissza! 

 

 


23

 

  Ki veszi ezt közületek fülébe? a ki figyelne és hallgatna ezután! 

 

 


24

 

  Ki adta ragadományul Jákóbot és Izráelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr- é, a ki ellen vétkezénk, és nem akartak járni útain és nem hallgattak az Ő törvényére? 

 

 


25

 

  Ezért ontá ki reá búsulásának haragját és a had erejét; körülte lángolt az, de ő nem értett; és égett benne, de nem tért eszére! 

 

 


Isaiah 43

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: