Hungarian Bible

Ecclesiastes 6

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 7

1

 

  Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. 

 

 


2

 

  Jobb a siralmas házhoz menni, hogynem a lakodalomnak házához menni; mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. 

 

 


3

 

  Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív. 

 

 


4

 

  A bölcseknek elméje a siralmas házban [van], a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában. 

 

 


5

 

  Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogynem valaki hallja a bolondoknak éneklését. 

 

 


6

 

  Mert olyan a bolondnak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt; ez is hiábavalóság! 

 

 


7

 

  Mert a zsarolás megbolondítja a bölcs [embert] is, és az elmét elveszti az ajándék. 

 

 


8

 

  Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél; jobb a tűrő, hogynem a kevély. 

 

 


9

 

  Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. 

 

 


10

 

  Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcseségből származik az ilyen kérdés. 

 

 


11

 

  Jó a bölcseség az örökséggel, és előmenetelökre van az [embereknek], a kik a napot látják. 

 

 


12

 

  Mert a bölcseségnek árnyéka alatt, [és] a gazdagságnak árnyéka alatt [egyformán nyugszik az ember!] de a tudomány hasznosb, mivelhogy a bölcseség életet ád az ő urainak. 

 

 


13

 

  Tekintsd meg az Istennek cselekedetit; mert kicsoda teheti egyenessé, a mit ő görbévé tett? 

 

 


14

 

  A jó szerencsének idején élj a jóval; a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, épen úgy, mint azt, Isten szerzette, a végre, hogy az ember semmit [abból] eszébe ne vegyen, [a mi] reá következik. 

 

 


15

 

  Mindent láttam az én hiábavalóságomnak napjain: van oly igaz, a ki az ő igazságában elvész; és van gonosz ember, a ki [az ő életének napjait] meghosszabbítja az ő gonoszságában. 

 

 


16

 

  Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél; miért keresnél magadnak veszedelmet? 

 

 


17

 

  Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag; miért halnál meg időd előtt? 

 

 


18

 

  Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond; mert a ki az Istent féli, mind ezektől megszabadul! 

 

 


19

 

  A bölcseség megerősíti a bölcset inkább, mint tíz hatalmas, a kik a városban vannak. 

 

 


20

 

  Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék. 

 

 


21

 

  Ne figyelmezz minden beszédre, melyet mondanak, hogy meg ne halld szolgádat, hogy átkoz téged. 

 

 


22

 

  Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek. 

 

 


23

 

  Mind ezeket megpróbáltam az én bölcseségem által. [Mikor] azt gondolám, [hogy] bölcs vagyok, én tőlem a [bölcseség] távol vala. 

 

 


24

 

  Felette igen messze van, a mi van, és felette mélységes; kicsoda tudhatja meg azt? 

 

 


25

 

  Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcseségnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére; azonképen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát, és a tévelygésnek balgatagságát. 

 

 


26

 

  És találtam [egy dolgot,] mely keservesb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól. 

 

 


27

 

  Lásd, ezt találtam, azt mondja a prédikátor; mikor gyakorta nagy szorgalmassággal keresém a megfejtést, 

 

 


28

 

  A mit az én lelkem folyton keresett, és nem találtam. Ezer közül egy embert találtam; de asszonyt mind ezekben nem találtam. 

 

 


29

 

  Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást. 

 

 


Ecclesiastes 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: