Hungarian Bible

Psalms 104

Psalms

Return to Index

Chapter 105

1

 

  Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! 

 

 


2

 

  Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. 

 

 


3

 

  Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat. 

 

 


4

 

  Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen. 

 

 


5

 

  Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. 

 

 


6

 

  Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai! 

 

 


7

 

  Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az ő ítélete. 

 

 


8

 

  Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen; 

 

 


9

 

  A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről. 

 

 


10

 

  És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül, 

 

 


11

 

  Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül. 

 

 


12

 

  Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy ]zsellérek abban, 

 

 


13

 

  És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez: 

 

 


14

 

  Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:] 

 

 


15

 

  Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok! 

 

 


16

 

  Mikor éhséget idéze elő a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré, 

 

 


17

 

  Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el; 

 

 


18

 

  A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, 

 

 


19

 

  Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. 

 

 


20

 

  Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt; 

 

 


21

 

  Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán; 

 

 


22

 

  Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá. 

 

 


23

 

  És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. 

 

 


24

 

  És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál. 

 

 


25

 

  Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, [és ] álnokul cselekedjenek az ő szolgáival. 

 

 


26

 

  Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala. 

 

 


27

 

  Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén. 

 

 


28

 

  Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt, ]és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek. 

 

 


29

 

  Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat. 

 

 


30

 

  Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.] 

 

 


31

 

  Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon. 

 

 


32

 

  Adott nékik eső gyanánt jégesőt, [és] lángoló tüzet a földjökre. 

 

 


33

 

  És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit. 

 

 


34

 

  Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár. 

 

 


35

 

  És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté. 

 

 


36

 

  És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét. 

 

 


37

 

  És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. 

 

 


38

 

  Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket. 

 

 


39

 

  Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze [őket,] és tüzet, hogy világítson éjjel. 

 

 


40

 

  Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. 

 

 


41

 

  Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. 

 

 


42

 

  Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a [melyet tőn] Ábrahámnak, az ő szolgájának. 

 

 


43

 

  Kihozá azért az ő népét örömmel, [és] az ő választottait vígassággal. 

 

 


44

 

  És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. 

 

 


45

 

  Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat! 

 

 


Psalms 106

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: