Hungarian Bible

Job 33

Job

Return to Index

Chapter 34

1

 

  És szóla Elihu, és monda: 

 

 


2

 

  Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket! 

 

 


3

 

  Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt. 

 

 


4

 

  Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó? 

 

 


5

 

  Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat. 

 

 


6

 

  Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl [talált] hibám nélkül! 

 

 


7

 

  Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet. 

 

 


8

 

  És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár! 

 

 


9

 

  Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él. 

 

 


10

 

  Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság! 

 

 


11

 

  Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres. 

 

 


12

 

  Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot! 

 

 


13

 

  Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot? 

 

 


14

 

  Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná: 

 

 


15

 

  Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba. 

 

 


16

 

  Ha tehát van eszed, halld meg ezt, [és] a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára! 

 

 


17

 

  Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é? 

 

 


18

 

  A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő! 

 

 


19

 

  A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája. 

 

 


20

 

  Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas [is] eltűnik kéz nélkül! 

 

 


21

 

  Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. 

 

 


22

 

  Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő; 

 

 


23

 

  Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre! 

 

 


24

 

  Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe. 

 

 


25

 

  Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak. 

 

 


26

 

  Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják. 

 

 


27

 

  A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem, 

 

 


28

 

  Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja. 

 

 


29

 

  Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt; 

 

 


30

 

  Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek. 

 

 


31

 

  Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé; 

 

 


32

 

  A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem! 

 

 


33

 

  Avagy te szerinted fizessen-é [csak azért], mert ezt megveted, [és] hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd! 

 

 


34

 

  Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat: 

 

 


35

 

  Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók. 

 

 


36

 

  Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek! 

 

 


37

 

  Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik. 

 

 


Job 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: