Hungarian Bible

Job 20

Job

Return to Index

Chapter 21

1

 

  Felele pedig Jób, és monda: 

 

 


2

 

  Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok [helyett.] 

 

 


3

 

  Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet. 

 

 


4

 

  Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem? 

 

 


5

 

  Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra. 

 

 


6

 

  Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet. 

 

 


7

 

  Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak? 

 

 


8

 

  Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt. 

 

 


9

 

  Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok. 

 

 


10

 

  Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél. 

 

 


11

 

  Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik. 

 

 


12

 

  Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének. 

 

 


13

 

  Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba; 

 

 


14

 

  Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk! 

 

 


15

 

  Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte? 

 

 


16

 

  Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem! 

 

 


17

 

  Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! [Hányszor] osztogatja részöket haragjában. 

 

 


18

 

  Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el. 

 

 


19

 

  Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd. 

 

 


20

 

  Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik. 

 

 


21

 

  Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?! 

 

 


22

 

  Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is! 

 

 


23

 

  Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan; 

 

 


24

 

  Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad. 

 

 


25

 

  Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval. 

 

 


26

 

  Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket. 

 

 


27

 

  Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem; 

 

 


28

 

  Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora? 

 

 


29

 

  Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik [sokat] utaznak és jeleiket nem ismeritek-é? 

 

 


30

 

  Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul. 

 

 


31

 

  Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért? 

 

 


32

 

  Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él. 

 

 


33

 

  Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok [mentek el] előtte. 

 

 


34

 

  Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad. 

 

 


Job 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: