Hungarian Bible

Job 14

Job

Return to Index

Chapter 15

1

 

  Majd felele a Témánból való Elifáz és monda: 

 

 


2

 

  Vajjon a bölcs felelhet-é [ilyen] szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel? 

 

 


3

 

  Vetekedvén oly beszéddel, a mely nem használ, és oly szavakkal, a melyekkel semmit sem segít. 

 

 


4

 

  Te már semmivé akarod tenni az [Isten] félelmét is; és megkevesbíted az Isten előtt való buzgólkodást is! 

 

 


5

 

  Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad. 

 

 


6

 

  A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajakaid bizonyítanak ellened. 

 

 


7

 

  Te születtél-é az első embernek; elébb formáltattál-é, mint a halmok? 

 

 


8

 

  Az Isten tanácsában hallgatóztál-é, és a bölcseséget magadhoz ragadtad-é? 

 

 


9

 

  Mit tudsz te, a mit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, a mi nálunk nem volna meg? 

 

 


10

 

  Ősz is, agg is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál. 

 

 


11

 

  Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, a mely szeliden bánt veled? 

 

 


12

 

  Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid? 

 

 


13

 

  Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon? 

 

 


14

 

  Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik? 

 

 


15

 

  Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében: 

 

 


16

 

  Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?! 

 

 


17

 

  Elmondom néked, hallgass rám, és a mint láttam, úgy beszélem el; 

 

 


18

 

  A mit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót; 

 

 


19

 

  A kiknek egyedül adatott vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala. 

 

 


20

 

  Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma. 

 

 


21

 

  A félelem hangja [cseng] az ő füleiben; a békesség [ide]jén tör rá a pusztító! 

 

 


22

 

  Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert kard hegyére van ő kiszemelve. 

 

 


23

 

  Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja. 

 

 


24

 

  Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király. 

 

 


25

 

  Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen; 

 

 


26

 

  [Kinyujtott] nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt. 

 

 


27

 

  Mivel befedezte az arczát kövérséggel, és hájat borított tomporára; 

 

 


28

 

  És lakozott elrombolt városokban; lakatlan házakban, a melyek dűlőfélben vannak: 

 

 


29

 

  Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet. 

 

 


30

 

  Nem menekül meg a setétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el. 

 

 


31

 

  Ne higyjen a hívságnak, a ki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma. 

 

 


32

 

  Nem idejében telik el [élete,] és az ága ki nem virágzik. 

 

 


33

 

  Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát. 

 

 


34

 

  Mert a képmutató házanépe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat. 

 

 


35

 

  Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhök csalárdságot érlel. 

 

 


Job 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: