Hungarian Bible

Esther 3

Esther

Return to Index

Chapter 4

1

 

  Márdokeus pedig megtudta mindazt, a mi történt; és Márdokeus megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére méne [és ]kiálta nagy és keserves kiáltással. 

 

 


2

 

  És eljött a királynak kapuja elé; mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. 

 

 


3

 

  És minden egyes tartományban, azon helyen, a hová a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás; zsák és hamu vala terítve sokak alá. 

 

 


4

 

  Eljöttek azért Eszternek leányai és udvarmesterei és megmondák néki, és megszomorodék a királyasszony nagyon, és külde ruhákat, hogy felöltöztetnék Márdokeust, és hogy vesse le a zsákot magáról; de nem fogadá el. 

 

 


5

 

  Akkor előhivatá Eszter Hatákot, a király udvarmesterei közül a ki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldé őt Márdokeushoz, hogy megtudja, mi az és miért van az? 

 

 


6

 

  Kiméne tehát Haták Márdokeushoz a város utczájára, mely a király kapuja előtt vala. 

 

 


7

 

  És elmondá néki Márdokeus mindazt, a mi érte őt, és az ezüst összegét, a melyet Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez a zsidókért, hogy elvesztessenek. 

 

 


8

 

  És az írott rendeletnek mássát is, a melyet Susánban adtak ki eltöröltetésökre, átadá néki, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse és hagyja meg néki, hogy menjen a királyhoz, könyörögni néki és esedezni előtte az ő nemzetségéért. 

 

 


9

 

  Elméne azért Haták, és elmondá Eszternek Márdokeus szavait. 

 

 


10

 

  És monda Eszter Hatáknak, és meghagyá néki, hogy [tudassa ]Márdokeussal: 

 

 


11

 

  A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, a ki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék, kivévén, a kire a király aranypálczáját kinyujtja, az él; én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek, már harmincz napja. 

 

 


12

 

  És megmondák Márdokeusnak Eszter szavait. 

 

 


13

 

  És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. 

 

 


14

 

  Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra? 

 

 


15

 

  És monda Eszter visszaüzenve Márdokeusnak: 

 

 


16

 

  Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, a ki Susánban találtatik, és bőjtöljetek érettem és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel se nappal, én is és leányaim így bőjtölünk és ekképen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek. 

 

 


17

 

  Elméne azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, a mint néki Eszter parancsolá. 

 

 


Esther 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: