Hungarian Bible

Nehemiah 10

Nehemiah

Return to Index

Chapter 11

1

 

  És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben, a többi nép pedig sorsot vete, hogy minden tíz emberből vinnének egyet Jeruzsálembe, a szent városba lakóul, a többi kilencz pedig [marad a maga] városában. 

 

 


2

 

  És áldá a nép mindazon férfiakat, a kik önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak. 

 

 


3

 

  Ezek pedig a tartomány fejei, a kik Jeruzsálemben megtelepedének; de Júda városaiban lakozék kiki az ő örökségében, városaikban: az Izráel, a papok, a Léviták, a Léviták szolgái és Salamon szolgáinak fiai. 

 

 


4

 

  Jeruzsálemben azért megtelepedének a Júda fiai közül és Benjámin fiai közül: Júda fiai közül: Athája, Uzzija fia, ki Zakariás fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, ki Mahalalél fia vala, a Pérecz fiai közül, 

 

 


5

 

  És Maaszéja, Báruk fia, ki Kolhóze fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárib fia, ki Zakariás fia, ki Hasilóni fia vala. 

 

 


6

 

  Pérecz fiai összesen, a kik Jeruzsálemben laknak vala, négyszázhatvannyolcz erős férfi; 

 

 


7

 

  Benjámin fiai pedig ezek: Szallu, Mesullám fia, ki Jóed fia, ki Pedája fia, ki Kólája fia, ki Maaszéja fia, ki Ithiel fia, ki Ézsaiás fia vala, 

 

 


8

 

  És ő utána Gabbai, Szallai, kilenczszázhuszonnyolczan; 

 

 


9

 

  És Jóel, a Zikri fia előljárójok volt ezeknek, Júda pedig, a Hasszenua fia, a város másodrendű előljárója. 

 

 


10

 

  A papok közül: Jedája, Jójárib fia, Jákhin, 

 

 


11

 

  Serája pedig, a Hilkiás fia, ki Mesullám fia, ki Sádók fia, ki Merájóth fia, ki Akhitúb fia volt, az Isten házának fejedelme vala, 

 

 


12

 

  És atyjokfiai, a kik a ház munkáját teljesítik vala, nyolczszázhuszonketten; és Adája, a Jeróhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi fia, ki Zakariás fia, ki Pashur fia, ki Malkija fia vala, 

 

 


13

 

  És az ő atyjafiai, a családfők kétszáznegyvenketten, és Amasszai, Azarél fia, ki Ahzai fia, ki Mesillémóth fia, ki Immér fia vala, 

 

 


14

 

  És az ő atyjokfiai, vitéz férfiak, százhuszonnyolczan, előljárójok volt pedig Zabdiel, a Haggedólim fia. 

 

 


15

 

  A Léviták közül pedig: Semája, Hassub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, ki Bunni fia vala. 

 

 


16

 

  És Sabbethai és Józabád, az Isten házának külső munkája felett felügyelők valának a Léviták fejei közül, 

 

 


17

 

  És Mattánia, - a Mika fia, ki Zabdi fia, ki Asáf fia vala, - a ki vezetője volt a hálaadó éneklésnek, s elkezdé azt az imádság után, és Bakbukia, a ki másodrendű vala atyjafiai között, és Abda, Sammua fia, ki Gálál fia, ki Jeduthun fia vala; 

 

 


18

 

  A Léviták összesen a szent városban: kétszáznyolczvannégyen. 

 

 


19

 

  A kapunállók pedig: Akkub, Talmón és atyjokfiai, a kapukat őrizők százhetvenketten. 

 

 


20

 

  A többi Izráeliták pedig, a papok, a Léviták [lakozának] Júdának minden városaiban, kiki az ő örökségében. 

 

 


21

 

  A Léviták szolgái pedig lakozának az Ófelben, és Siha és Gipsa valának előljáróik a Léviták szolgáinak. 

 

 


22

 

  A Léviták előljárója vala Jeruzsálemben, az Isten háza szolgálatjánál, Uzzi, a Báni fia, - ki Hasábia fia, ki Mattánia fia, ki Mika fia volt, - Asáf fiai, az énekesek közül; 

 

 


23

 

  Mert ők, [a Léviták], a király parancsolata szerint, az énekesek pedig kötés szerint [végezék] naponként való teendőjüket; 

 

 


24

 

  Petáhja pedig, a Mesézabel fia, Júda fiának, Zerahnak fiai közül, a király oldala mellett vala a nép minden dolgában. 

 

 


25

 

  A falukban, ezek határaiban pedig Júda fiai közül lakozának Kirjáth- Arbában és mezővárosaiban, Dibonban és mezővárosaiban, Jekabseélben és faluiban. 

 

 


26

 

  Jésuában, Móladában és Beth-Péletben. 

 

 


27

 

  Hasár-Suálban, Beér-Sebában és mezővárosaiban, 

 

 


28

 

  Siklágban, Mekónában és mezővárosaiban, 

 

 


29

 

  En-Rimmonban, Sorában, Jarmuthban, 

 

 


30

 

  Zánoáhban, Adullámban és faluiban, Lákisban és határaiban, Azékában és mezővárosaiban, - ekként laknak vala Beér-Sebától mind a Hinnóm völgyéig. 

 

 


31

 

  Benjámin fiai pedig laknak vala Gebától fogva Mikmásban, Ajában, Béthelben és mezővárosaiban. 

 

 


32

 

  Anatótban, Nóbban, Anániában, 

 

 


33

 

  Hásórban, Rámában, Gittajimban, 

 

 


34

 

  Hádidban, Sebóimban, Neballátban, 

 

 


35

 

  Lódban, Onóban, s a mesteremberek völgyében. 

 

 


36

 

  A Léviták közül pedig némely júdai osztályok Benjáminhoz [csatlakozának]. 

 

 


Nehemiah 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: