Hungarian Bible

Nehemiah 9

Nehemiah

Return to Index

Chapter 10

1

 

  A megpecsételt [kötése]ken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás; 

 

 


2

 

  Serája, Azariás, Jeremiás, 

 

 


3

 

  Pashur, Amaria, Malakiás, 

 

 


4

 

  Hattus, Sebánia, Malluk, 

 

 


5

 

  Hárim, Merémóth, Abdiás, 

 

 


6

 

  Dániel, Ginnethón, Bárukh, 

 

 


7

 

  Mesullám, Abija, Mijámin, 

 

 


8

 

  Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak. 

 

 


9

 

  A Léviták pedig [ezek:] Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel, 

 

 


10

 

  És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán, 

 

 


11

 

  Mika, Rehób, Hasábia, 

 

 


12

 

  Zakkur, Serébia, Sebánia, 

 

 


13

 

  Hódija, Báni, Beninu. 

 

 


14

 

  A nép fejei [pedig ezek:] Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni, 

 

 


15

 

  Bunni, Azgád, Bébai, 

 

 


16

 

  Adonija, Bigvai, Adin, 

 

 


17

 

  Áter, Ezékiás, Azzur, 

 

 


18

 

  Hódija, Hásum, Bésai, 

 

 


19

 

  Hárif, Anathóth, Nébai, 

 

 


20

 

  Magpiás, Mesullám, Hézir, 

 

 


21

 

  Mesézabel, Sádók, Jaddua, 

 

 


22

 

  Pelátia, Hanán, Anája, 

 

 


23

 

  Hóseás, Hanánia, Hásub, 

 

 


24

 

  Hallóhes, Pilha, Sóbek, 

 

 


25

 

  Rehum, Hasabná, Maaszéja, 

 

 


26

 

  És Ahija, Hanán, Anán, 

 

 


27

 

  Mallukh, Hárim, Baána. 

 

 


28

 

  És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez [állván,] feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala, 

 

 


29

 

  Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit; 

 

 


30

 

  És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak, 

 

 


31

 

  És hogy a föld népeitől, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és [egyéb] szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást. 

 

 


32

 

  És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára, 

 

 


33

 

  A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján [viendő áldozatokra,] az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy [mindezek] megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára; 

 

 


34

 

  Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben, 

 

 


35

 

  És hogy felviszszük földünknek első zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába; 

 

 


36

 

  Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában. 

 

 


37

 

  És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban. 

 

 


38

 

  És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba; 

 

 


39

 

  Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az [Istennek] szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát. 

 

 


Nehemiah 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: