Hungarian Bible

2 Chronicles 10

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 11

1

 

  Méne azért Roboám Jeruzsálembe, és összegyűjté a Júda és Benjámin házát, száznyolczvanezer válogatott hadviselőket[,] hogy hadakoznának Izráel ellen, és visszanyernék az országot Roboámnak. 

 

 


2

 

  Szóla pedig az Úr Semájának, az Isten emberének, mondván: 

 

 


3

 

  Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izráelnek Júdában és Benjáminban, így szólván: 

 

 


4

 

  Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen; térjetek meg ki-ki a maga házába, mert én tőlem lett e dolog. És engedének az Úr szavának, és megtérének a helyett, hogy Jeroboám ellen mennének. 

 

 


5

 

  Lakozék azért Roboám Jeruzsálemben, és megerősíté a városokat Júdában. 

 

 


6

 

  Így megépíté Bethlehemet, Etámot és Tékoát, 

 

 


7

 

  Bethsúrt, Sókót és Adullámot, 

 

 


8

 

  Gátot, Marésát és Zifet, 

 

 


9

 

  Adoráimot, Lákist és Azekát, 

 

 


10

 

  Sorát, Ajalont és Hebront, melyek erős városok valának Júdában és Benjáminban. 

 

 


11

 

  És mikor megerősítette [ez] erősségeket, helyezett azokba előljárókat és [szerze] tárházakat eleségnek és bornak és olajnak. 

 

 


12

 

  És mindenik városban [szerze] paizsokat és kopjákat, és rendkivül megerősíté azokat. És az övé lőn Júda és Benjámin. 

 

 


13

 

  Továbbá a papok és a Léviták, a kik az egész Izráelben valának, ő hozzá csatlakozának minden ő határukból; 

 

 


14

 

  Mert a Léviták elhagyták az ő faluikat és jószágukat, és Júdába és Jeruzsálembe menének, mert kiűzte vala őket Jeroboám és az ő fiai, hogy az Úrnak ne szolgálnának. 

 

 


15

 

  És rendele magának papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz és a borjúkhoz, a melyeket csináltatott vala. 

 

 


16

 

  És utánuk Izráel minden nemzetségei közül azok, a kik szívök szerint keresték az Urat, Izráelnek Istenét, menének Jeruzsálembe, hogy áldoznának az Úrnak, az ő atyáik Istenének. 

 

 


17

 

  És megerősíték Júda országát, és megerősíték Roboámot, a Salamon fiát három esztendeig; mert három esztendeig járának Dávidnak és Salamonnak útján. 

 

 


18

 

  És feleségül vevé Roboám Mahalátát, Jérimótnak, a Dávid fiának leányát [és] Abihailt, Eliábnak, az Isai fiának leányát, 

 

 


19

 

  A ki szüle néki fiakat: Jeust, Semáriát és Zahámot, 

 

 


20

 

  És ő utána vevé Maakát, az Absolon leányát, a ki szülé néki Abiját, Attait, Zizát és Selómitot. 

 

 


21

 

  Legjobban szereté pedig Roboám Maakát, az Absolon leányát minden feleségei és ágyasai között; mert tizennyolcz felesége és hatvan ágyasa volt. És nemze huszonnyolcz fiút és hatvan leányt. 

 

 


22

 

  És Roboám Abiját, a Maaka fiát tette testvérei között vezérré és előljáróvá, mert őt akará királylyá tenni. 

 

 


23

 

  És okosan gondolkodván, szétosztá fiait mind Júda és Benjámin földén a megerősített városokba, a kiknek bőségesen adott eleséget és sok feleséget szerzett számukra. 

 

 


2 Chronicles 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: