Hungarian Bible

2 Samuel 21

2 Samuel

Return to Index

Chapter 22

1

 

  Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből. 

 

 


2

 

  És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem. 

 

 


3

 

  Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. &Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. &Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól. 

 

 


4

 

  Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; &És megszabadulok ellenségeimtől. 

 

 


5

 

  Mert halál hullámai vettek engem körül, &Az istentelenség árjai rettentettek engem; 

 

 


6

 

  A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tőrei estek reám. 

 

 


7

 

  Szükségemben az Urat hívtam, &S az én Istenemhez kiáltottam: &És meghallá lakóhelyéről szavamat, &S kiáltásom eljutott füleibe. 

 

 


8

 

  Akkor rengett és remegett a föld, &Az égnek fundamentumai inogtak, &És megrendülének, mert haragudott Ő. 

 

 


9

 

  Füst szállt fel orrából, &És emésztő tűz szájából, &Izzószén gerjedt belőle. 

 

 


10

 

  Lehajtá az eget és leszállt, &És homály volt lábai alatt. 

 

 


11

 

  A Khérubon ment és röpült, &És a szelek szárnyain tünt fel. 

 

 


12

 

  Sötétségből maga körül sátrakat emelt, &Esőhullást, sürű felhőket. 

 

 


13

 

  Az előtte levő fényességből &Izzó szenek gerjedének. 

 

 


14

 

  És dörgött az égből az Úr, &És a Magasságos hangot adott. 

 

 


15

 

  Ellövé nyilait és szétszórta azokat, &Villámot, és összekeverte azokat. 

 

 


16

 

  És meglátszottak a tenger örvényei, &S a világ fundamentumai felszínre kerültek, &Az Úrnak feddésétől, &Orra leheletének fúvásától. 

 

 


17

 

  Lenyúlt a magasságból és felvett engem, &S a mélységes vizekből kihúzott engem. 

 

 


18

 

  Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; &Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam. 

 

 


19

 

  Reámtörtek nyomorúságom napján, &De az Úr gyámolóm volt nékem. 

 

 


20

 

  Tágas helyre vitt ki engem, &Kiragadott, mert jóakaróm nékem. 

 

 


21

 

  Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, &Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem. 

 

 


22

 

  Mert megőriztem az Úrnak utait, &S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől. 

 

 


23

 

  Mert ítéletei mind előttem vannak, &S rendeléseitől nem távoztam el. 

 

 


24

 

  Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól. 

 

 


25

 

  Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, &Szemei előtt való tisztaságom szerint. 

 

 


26

 

  Az irgalmashoz irgalmas vagy, &A tökéletes vitézhez tökéletes vagy. 

 

 


27

 

  A tisztához tiszta vagy, &A visszáshoz pedig visszás. 

 

 


28

 

  Segítesz a nyomorult népen, &Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat. 

 

 


29

 

  Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, &S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet. 

 

 


30

 

  Mert veled harczi seregen is átfutok, &Az én Istenemmel kőfalon is átugrom. 

 

 


31

 

  Az Istennek útja tökéletes; &Az Úrnak beszéde tiszta; &Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak. 

 

 


32

 

  Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? &S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül? 

 

 


33

 

  Isten az én erős kőváram, &Ki vezérli az igaznak útját. 

 

 


34

 

  Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, &S magas helyekre állít engem. 

 

 


35

 

  Kezeimet harczra tanítja, &Hogy az érczív karjaim által törik el. 

 

 


36

 

  Idvességednek paizsát adtad nékem, &S kegyelmed nagygyá tett engem. 

 

 


37

 

  Lépéseimet kiszélesítetted alattam. &És bokáim meg nem tántorodtak. 

 

 


38

 

  Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, &Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket. 

 

 


39

 

  Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, &Lábaim alatt hullanak el. 

 

 


40

 

  Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, &Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak. 

 

 


41

 

  Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, &Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én, 

 

 


42

 

  Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, &Az Úrhoz, de nem felelt nékik. 

 

 


43

 

  Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, &Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket. 

 

 


44

 

  Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, &Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, &[Oly] nép szolgál nékem, melyet nem ismertem. 

 

 


45

 

  Idegen fiak hizelkednek nékem, &S [egy] hallásra engedelmeskednek, 

 

 


46

 

  Idegen fiak elcsüggednek, &S váraikból reszketve jőnek elő. 

 

 


47

 

  Él az Úr és áldott az én kősziklám. &Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája. 

 

 


48

 

  Isten az, ki bosszút áll értem, &S alám hajtja a népeket. 

 

 


49

 

  Ki megment engem ellenségeimtől, &Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, &S az erőszakos embertől megszabadítasz engem. 

 

 


50

 

  Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, &S nevednek dícséretet éneklek. 

 

 


51

 

  Nagy segítséget ad az ő királyának, &Irgalmasságot cselekszik felkentjével, &Dáviddal és az ő magvával mindörökké! 

 

 


2 Samuel 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: