Hungarian Bible

Judges 4

Judges

Return to Index

Chapter 5

1

 

  Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván:  

 

 


2

 

  Hogy a vezérek vezettek Izráelben, &Hogy a nép önként kele föl: áldjátok az Urat!  

 

 


3

 

  Halljátok meg királyok, figyeljetek fejedelmek! &Én, én az Úrnak éneket mondok, &Dícséretet zengek az Úrnak, az Izráel Istenének.  

 

 


4

 

  Uram, mikor Szeirből kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejéről: &Megrendült a föld, csepegett az ég, &A föllegek is víztől áradának.  

 

 


5

 

  A hegyek megrendültek az Úrnak orczája előtt, &Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe előtt.  

 

 


6

 

  Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban, &Jáhel idejében pihentek az utak, &És az útonjárók tekervényes ösvényekre tértek.  

 

 


7

 

  Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen, &Mígnem én Debora felkelék, &Felkelék Izráel anyjaként.  

 

 


8

 

  Új isteneket ha választott [a nép,] &Mindjárt [kigyúlt] a harcz a kapuk előtt; &De paizs, és dárda avagy láttatott-é &A negyvenezereknél az Izráel között?  

 

 


9

 

  Szívem azoké, kik parancsolnak Izráelben, &Kik a nép közül önként ajánlkoztak: áldjátok az Urat!  

 

 


10

 

  Kik ültök fehér szamarakon, &Kik ültök a szőnyegeken &És a kik gyalog jártok: [mind] énekeljetek!  

 

 


11

 

  Az íjászok szavával a vízmerítők között, &Ott beszéljék az Úrnak igazságát, &Az ő faluihoz való igazságit Izráelben. &Akkor [újra] a kapukhoz vonul az Úr népe!  

 

 


12

 

  Kelj fel, kelj fel Debora! &Serkenj fel, serkenj fel, mondj éneket! &Kelj fel Bárák és fogva vigyed foglyaidat, Abinoám fia!  

 

 


13

 

  Akkor lejött a hősök maradéka; &Az Úrnak népe lejött hozzám a hatalmasok ellen.  

 

 


14

 

  Efraimból, kiknek gyökere Amálekben, &Utánad Benjámin, a te néped közé; &Mákirból jöttek le vezérek, &És Zebulonból, kik a vezéri pálczát tartják.  

 

 


15

 

  És Issakhár fejedelmei Deborával, &És mint Issakhár, úgy Bárák &A völgybe rohan követőivel. &[Csak] a Rúben patakjainál &Vannak nagy elhatározások.  

 

 


16

 

  Miért [maradtál] ülve a hodályban? &Hogy hallgasd nyájad bégetéseit?! &Rúben patakjainál nagyok voltak az elhatározások!  

 

 


17

 

  Gileád a Jordánon túl pihen. &Hát Dán miért időzik hajóinál? &Áser a tenger partján ül és nyugszik öbleinél.  

 

 


18

 

  [De] Zebulon, az halálra elszánt lelkű nép, &És Nafthali, a mezőség magaslatain!  

 

 


19

 

  Királyok jöttek, harczoltanak; &Akkor harczoltak a Kanaán királyai &Taanaknál, Megiddó vizénél; &[De] egy darab ezüstöt sem vettenek.  

 

 


20

 

  Az égből harczoltak, &A csillagok az ő helyökből vívtak Siserával!  

 

 


21

 

  A Kison patakja seprette el őket; &Az ős patak, a Kison patakja! &Végy erőt én lelkem!  

 

 


22

 

  Akkor csattogtak a lovak körmei &A futás miatt, lovagjaik futásai miatt.  

 

 


23

 

  Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, - &Átkozva-átkozzátok annak lakosait! Mert nem jöttek az Úrnak segítségére, &Az Úrnak segélyére vitézei közé.  

 

 


24

 

  De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel, &A Keneus Héber felesége, &A sátorban [lakó] nők felett legyen áldott!  

 

 


25

 

  [Az] vizet kért, ő tejet adott, &Fejedelmi csészében nyújtott tejszínét.  

 

 


26

 

  Balját a szegre, &Jobbját pedig a munkások pőrölyére nyújtotta, &És ütötte Siserát, szétzúzta fejét, &És összetörte, általfúrta halántékát,  

 

 


27

 

  Lábainál leroskadt, elesett, feküdt, &Lábai között leroskadt, elesett; &A hol leroskadt, ott esett el megsemmisülve.  

 

 


28

 

  Kinézett az ablakon, és jajgatott &Siserának anyja a rostélyzat mögül: &"Miért késik megjőni szekere? &Hol késlekednek kocsijának gördülései?"  

 

 


29

 

  Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki; &Ő egyre csak azok szavait ismételgeti:  

 

 


30

 

  "Vajjon nem zsákmányra találtak-é, s mostan osztozkodnak? &Egy-két leányt minden férfiúnak; &A festett kelmék zsákmányát Siserának; &Tarka szövetek zsákmányát, tarkán hímzett öltözeteket, &Egy színes kendőt, két tarka ruhát nyakamra, mint zsákmányt."  

 

 


31

 

  Így veszszenek el minden te ellenségid, Uram! &De a kik téged szeretnek, [tündököljenek] mint a kelő nap az ő erejében! &És megnyugovék a föld negyven esztendeig.  

 

 


Judges 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: