Hungarian Bible

Joshua 18

Joshua

Return to Index

Chapter 19

1

 

  A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között. 

 

 


2

 

  És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda; 

 

 


3

 

  Haczar-Sual, Bála és Eczem; 

 

 


4

 

  Eltolád, Bethul és Horma; 

 

 


5

 

  Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza; 

 

 


6

 

  Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui. 

 

 


7

 

  Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui; 

 

 


8

 

  És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. 

 

 


9

 

  A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között. 

 

 


10

 

  A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig. 

 

 


11

 

  És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal. 

 

 


12

 

  Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának. 

 

 


13

 

  Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé: 

 

 


14

 

  És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye. 

 

 


15

 

  Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui. 

 

 


16

 

  Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui. 

 

 


17

 

  A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint. 

 

 


18

 

  És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem: 

 

 


19

 

  Hafaráim, Sion és Anaharath; 

 

 


20

 

  Rabbith, Kisjon és Ébecz; 

 

 


21

 

  Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz. 

 

 


22

 

  És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui. 

 

 


23

 

  Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui. 

 

 


24

 

  A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. 

 

 


25

 

  És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf; 

 

 


26

 

  Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot. 

 

 


27

 

  Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől; 

 

 


28

 

  És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig. 

 

 


29

 

  Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől; 

 

 


30

 

  És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui. 

 

 


31

 

  Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui. 

 

 


32

 

  A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint. 

 

 


33

 

  Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala. 

 

 


34

 

  Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala. 

 

 


35

 

  Erősített városok [ezek]: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth; 

 

 


36

 

  Adáma, Ráma és Hásor; 

 

 


37

 

  Kedes, Edrei és Én-Hásor; 

 

 


38

 

  Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui. 

 

 


39

 

  Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui. 

 

 


40

 

  A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. 

 

 


41

 

  És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes; 

 

 


42

 

  Saalabbin, Ajjálon és Jithla; 

 

 


43

 

  Élon, Timnatha és Ekrón; 

 

 


44

 

  Eltheké, Gibbethon és Baaláth; 

 

 


45

 

  Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon; 

 

 


46

 

  Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral. 

 

 


47

 

  De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére. 

 

 


48

 

  Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui. 

 

 


49

 

  Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök. 

 

 


50

 

  Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék. 

 

 


51

 

  Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását. 

 

 


Joshua 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: