Hungarian Bible

Deuteronomy 5

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 6

1

 

  Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, a melyek felől parancsolta az Úr, a ti Istenetek, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt; 

 

 


2

 

  Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess. 

 

 


3

 

  Halld meg azért Izráel, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál a tejjel és mézzel folyó földön, a miképen megigérte az Úr, a te atyáidnak Istene néked. 

 

 


4

 

  Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! 

 

 


5

 

  Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. 

 

 


6

 

  És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. 

 

 


7

 

  És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. 

 

 


8

 

  És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. 

 

 


9

 

  És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. 

 

 


10

 

  És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, a melyeket nem építettél; 

 

 


11

 

  És minden jóval telt házakat, a melyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, a melyeket nem te ástál, szőlő- és olajfakerteket, a melyeket nem te plántáltál; és eszel és megelégszel: 

 

 


12

 

  Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a ki kihozott téged Égyiptom földéről, a szolgaságnak házából! 

 

 


13

 

  Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. 

 

 


14

 

  Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, a kik körültetek vannak; 

 

 


15

 

  (Mert az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten te közötted), hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne törüljön téged a föld színéről. 

 

 


16

 

  Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképen megkísértettétek Maszszában! 

 

 


17

 

  Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, az ő bizonyságait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked. 

 

 


18

 

  És azt cselekedjed, a mi igaz és jó az Úrnak szemei előtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess és bírhasd azt a jó földet, a mely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak. 

 

 


19

 

  Hogy elűzzed minden ellenségedet a te színed elől, a mint megmondotta az Úr. 

 

 


20

 

  Ha a te fiad megkérdez téged ezután, mondván: Mire [valók] e bizonyságtételek, rendelések és végzések, a melyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt néktek: 

 

 


21

 

  Akkor azt mondjad a te fiadnak: Szolgái voltunk Égyiptomban a Faraónak; de kihozott minket az Úr Égyiptomból hatalmas kézzel. 

 

 


22

 

  És tőn az Úr Égyiptomban nagy és veszedelmes jeleket és csudákat a Faraón és az ő egész háznépén, a mi szemeink láttára. 

 

 


23

 

  Minket pedig kihoza onnét, hogy bevigyen minket, és nékünk adja azt a földet, a mely felől megesküdött a mi atyáinknak. 

 

 


24

 

  És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon. 

 

 


25

 

  És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, a miképen megparancsolta nékünk. 

 

 


Deuteronomy 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: