Hungarian Bible

Numbers 33

Numbers

Return to Index

Chapter 34

1

 

  És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


2

 

  Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földe az ő határai szerint), 

 

 


3

 

  Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé. 

 

 


4

 

  És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig. 

 

 


5

 

  Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen. 

 

 


6

 

  A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok. 

 

 


7

 

  Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének. 

 

 


8

 

  A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen. 

 

 


9

 

  És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok. 

 

 


10

 

  A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig. 

 

 


11

 

  És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé. 

 

 


12

 

  Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül. 

 

 


13

 

  És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek; 

 

 


14

 

  Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket. 

 

 


15

 

  Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől. 

 

 


16

 

  Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


17

 

  Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia. 

 

 


18

 

  És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. 

 

 


19

 

  Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. 

 

 


20

 

  A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia. 

 

 


21

 

  A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia. 

 

 


22

 

  A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia. 

 

 


23

 

  A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia. 

 

 


24

 

  Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia. 

 

 


25

 

  És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia. 

 

 


26

 

  És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia. 

 

 


27

 

  És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia. 

 

 


28

 

  És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia. 

 

 


29

 

  Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén. 

 

 


Numbers 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: