Hungarian Bible

Numbers 12

Numbers

Return to Index

Chapter 13

1

 

  Azután pedig elindula a nép Haseróthból, és tábort ütének Párán pusztájában. 

 

 


2

 

  És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

 

 


3

 

  Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, a melyet én adok Izráel fiainak; az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, a ki főember közöttök. 

 

 


4

 

  Elküldé azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint; és azok a férfiak mindnyájan főemberek valának Izráel fiai között. 

 

 


5

 

  Ezek pedig azoknak nevei: A Rúben nemzetségéből Sámmua, a Zakhúr fia. 

 

 


6

 

  A Simeon nemzetségéből Safát, a Hóri fia. 

 

 


7

 

  A Júda nemzetségéből Káleb, a Jefunné fia. 

 

 


8

 

  Az Izsakhár nemzetségéből Igál, a József fia. 

 

 


9

 

  Az Efraim nemzetségéből Hósea, a Nún fia. 

 

 


10

 

  A Benjámin nemzetségéből Pálthi, a Rafú fia. 

 

 


11

 

  A Zebulon nemzetségéből Gaddiel, a Szódi fia. 

 

 


12

 

  A József nemzetségéből, a Manasse nemzetségéből Gaddi, a Szúszi fia. 

 

 


13

 

  A Dán nemzetségéből Ammiél, a Gemálli fia. 

 

 


14

 

  Az Áser nemzetségéből Szenthúr, a Mikaél fia. 

 

 


15

 

  A Nafthali nemzetségéből Nahbi, a Vofszi fia. 

 

 


16

 

  A Gád nemzetségéből Géuel, a Mákhi fia. 

 

 


17

 

  Ezek ama férfiaknak nevei, a kiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére. És nevezé Mózes Hóseát, a Nún fiát Józsuénak. 

 

 


18

 

  És mikor elküldé őket Mózes a Kanaán földének megkémlelésére, monda nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre. 

 

 


19

 

  És nézzétek meg a földet, hogy milyen az; és a népet, a mely lakozik azon: erős-é az vagy erőtlen, kevés-é az vagy sok? 

 

 


20

 

  És milyen a föld, a melyben lakozik az: jó-é az vagy hitvány; és milyenek a városok, a melyekben lakozik: táborokban vagy erősségekben [lakozik-é?] 

 

 


21

 

  És milyen a föld: kövér-é az, vagy sovány; van-é abban élőfa vagy nincs? És legyetek bátorságosok, és szakaszszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlőzsendülés napjai valának. 

 

 


22

 

  Felmenének azért, és megkémlelék a földet a Czin pusztájától fogva mind Rehóbig, odáig, a hol Hamáthba mennek. 

 

 


23

 

  És felmenének dél felől, és jutának Hebronig; valának pedig ott Ahimán, Sésai és Thalmai, az Anák fiai: (Hebron pedig hét esztendővel építtetett elébb, mint az égyiptomi Czoán). 

 

 


24

 

  Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten vivék azt rúdon; és a gránátalmákból és a figékből is [szakasztának.] 

 

 


25

 

  Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének; a szőlőfürtért, a melyet lemetszettek vala onnét Izráel fiai. 

 

 


26

 

  És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap mulva. 

 

 


27

 

  És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét. 

 

 


28

 

  Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! 

 

 


29

 

  Csakhogy erős az a nép, a mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott. 

 

 


30

 

  Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. 

 

 


31

 

  És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen [háborgó] népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a [földet], mert kétség nélkül megbírunk azzal; 

 

 


32

 

  Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. 

 

 


33

 

  És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberek[ből áll]. 

 

 


34

 

  És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk. 

 

 


Numbers 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: